Vijesti

Savez partner u projektu Hrvatske zaklade za znanost

Prvi korak u procesu uspostave hrvatskog sustava detekcije i praćenja razvoja sportskih talenta.

Objavljeno: 29. ožujka 2021.

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je po završetku desetomjesečnog više razinskog međunarodnog procesa vrjednovanja donio odluku (Klasa: 120-02/20-02/31; Ur. broj: 63-02/01- 20-1 od 12.12.2020.) o dodjeli sredstava Kineziološkom fakultetu u Splitu kao nositelju realizacije Istraživačkog projekta: Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave Hrvatskog nacionalnog sustava detekcije i razvoja sportskih talenata, (IP-2020-02-3366). Projekt će se pod vodstvom izv. prof. dr.sc. Dražena Čulara provoditi u periodu od 18. 01. 2021. do 17. 01. 2025. godine.

Za potrebe realizacije projektnih aktivnosti uspostavit će se CRO SPORT TALENT LAB kao dio Laboratorija za primijenjenu fiziologiju, talenate, sportske sustave tjelesnu aktivnosti i zdravlje pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Dražena Čulara. Projekt ima interdisciplinarni karakter (kineziologija / biomedicina / biotehnologija / psihologija), a pored Kineziološkog fakulteta u Splitu kao nositelja, partneri u realizaciji su: Ministarstvo turizma i sporta, Grad Split, Centar izvrsnosti SDŽ, Medicinski fakultet u Splitu, Genos d.o.o., Hrvatski rukometni savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski košarkaški savez, Hrvatski plivački savez, Hrvatski taekwondo savez i nastavna baza SPK CAF. Uz dr. Čulara kao glavnog istraživača i voditelja na projektu su angažirani i slijedeći istraživači-suradnici: dr. sc. Z. Grgantov, dr. sc. A. Kezić, dr. sc. S. Delaš-Kalinski, dr. sc. V. Ivančev, dr. sc. I. Jelaska, dr. sc. D. Zubac, (svi KIFST), dr. sc. Z. Valić i dr. sc. T. Tičinović-Kurir (MEFST), dr. sc. M. Pezer, N. Briški (GENOS d.o.o.) i A. Majić (CI-SDŽ).

Projekt je po dodijeljenim sredstvima najveći znanstveno-istraživački kineziološki projekt u povijesti Zaklade i Hrvatske kineziologije, a dr. Čular je ovom odlukom postao jedini kineziolog voditelj dvaju Zakladinih projekata, a ovaj korak je ujedno i početak provedbe mjera Nacionalnog programa sporta (Cilj 3.2.2. , Aktivnost: Prepoznati mlade športske talente i uključiti ih u razvojne programe…).